Chwiliad adroddiad arolygu

Dewiswch un neu fwy o opsiynau.

Chwiliwch am arfer gorau

Best Practise Homepage Image Nov 2012

O lythrennedd a rhifedd i fedrau, chwiliwch drwy ein hadroddiadau thematig a’n hastudiaethau achos am gymorth ac arweiniad ymarferol ar sut i wella meysydd addysgu a dysgu.

Arfer effeithiol o ran gwella presenoldeb mewn ysgolion cynradd

Darganfyddwch sut mae ysgolion wedi cyflawni cyfraddau presenoldeb sy’n gyson dda neu well.

Estyn NEws June 2015

Wedi'i Gyhoeddi Nawr - Newyddion Estyn

Clywch gan ein Prif Arolygydd newydd, Meilyr Rowlands, wrth iddo gyhoeddi adolygiad o’n trefniadau arolygu, yn dechrau ym Medi 2015.

Annual plan 15-16

Annual plan 2015-2016

Darllenwch am ein hamcanion strategol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, a sut y byddwn yn eu cyflawni.

Creative arts HP

Arfer orau mewn addysgu yn y celfyddydau creadigol yng nghyfnod allweddol 2

Gwyliwch ffilm fer sy'n dangos strategaethau arfer dda ar gyfer addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol mewn ysgolion cynradd.

Edrychwch ar ein Adroddiad Blynyddol 2013-2014

Amserlen Arolygu

Inspection Report homepage image NOV 2012Bob Dydd Gwener, rydym yn cyhoeddi amserlen arolygu gyfredol yn rhoi manylion y darparwyr a fydd yn cael eu harolygu a phryd bydd adroddiadau arolygu yn cael eu cyhoeddi.

Diweddariad i'n polisi preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gwcis, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n polisïau am breifatrwydd. Treuliwch funud yn adolygu'r newidiadau hyn sy'n dangos pa gwcis rydym yn eu defnyddio a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio ein gwefan, byddwch yn cytuno i'r newidiadau hyn

Dwi'n cytuno

Dylai'r neges hon ymddangos ar eich ymweliad cyntaf i'r wefan yn unig.